30. srpanj 2019.

JAVNI POZIV za podnošenje prijava za dodjelu potpora male vrijednosti poljoprivredi na području Grada Varaždina za 2019. godinu

Rok za predaju: Ponedjeljak, 02.09.2019. do 12:00 sati