28. listopad 2019.

JAVNI POZIV investitorima za iskazivanje interesa za izgradnju umirovljeničkog naselja u Varaždinu

Rok za predaju: Srijeda, 20.11.2019. do 23:59 sati