27. prosinac 2019.

Javni poziv za prijavu projekta/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija za javne potrebe u odgoju i obrazovanju, socijalnoj skrbi i zdravstvu i kulturi za Grad Varaždin u 2020. godini

Rok za predaju: Ponedjeljak, 27.01.2020. do 23:59 sati