Zatvori

Zanima vas što ima u gradu? Pogledajte aktualni program događanja

Dokumenti i zakonom propisane obavijesti

Upisnik izdanih dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Varaždina - rujan 2021.

Srijeda, 29. rujan 2021.

Odluka o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Grada Varaždina do 2030. godine

Srijeda, 18. kolovoz 2021.

Zaključak o donošenju Protokola postupanja u slučaju prekoračenja pragova upozorenja i praga obavješćivanja za onečišćujuće tvari u zraku

Četvrtak, 01. srpanj 2021.

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Varaždina

Ponedjeljak, 31. svibanj 2021.

Upisnik izdanih dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Varaždina - svibanj 2021.

Srijeda, 26. svibanj 2021.

Upisnik izdanih dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Varaždina - svibanj 2021.

Četvrtak, 13. svibanj 2021.

IZVJEŠĆE O TRŽIŠTU NEKRETNINA ZA 2020. GODINU ZA PODRUČJE GRADA VARAŽDINA

Utorak, 27. travanj 2021.

Odluka o izradi IV. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre grada Varaždina (IV. IiD UPU-a povijesne jezgre)

Četvrtak, 08. travanj 2021.

Zajednička odluka o izradi III. Izmjena i dopuna UPU-a sjevernog dijela grada Varaždina i s tim u vezi Izmjene i dopune GUP-a grada Varaždina

Ponedjeljak, 08. ožujak 2021.

Upisnik izdanih dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Varaždina - prosinac 2020.

Utorak, 01. prosinac 2020.

Upisnik izdanih dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Varaždina - studeni 2020.

Srijeda, 04. studeni 2020.

Upisnik izdanih dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Varaždina - rujan 2020.

Utorak, 08. rujan 2020.

Poziv za predlaganje povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Gradu Varaždinu

Srijeda, 12. kolovoz 2020.

Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna PPUG-a i V. Izmjena i dopna GUP-a

Utorak, 23. lipanj 2020.

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za V. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Varaždina

Srijeda, 10. lipanj 2020.

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Varaždina

Srijeda, 10. lipanj 2020.

Upisnik izdanih dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Varaždina svibanj 2020.

Utorak, 12. svibanj 2020.

Izvješće o tržištu nekretnina za 2019. godinu za područje Grada Varaždina

Utorak, 31. ožujak 2020.

Upisnik izdanih dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Varaždina - ožujak 2020.

Ponedjeljak, 23. ožujak 2020.

Obavijest - monitoring vode za ljudsku potrošnju

Petak, 28. veljača 2020.

Odluka o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za V. Izmjene i dopune GUP-a grada Varažina

Ponedjeljak, 24. veljača 2020.

Odluka o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za II. Izmjene i dopune PPUG-a Varažina

Ponedjeljak, 24. veljača 2020.

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Varaždina

Ponedjeljak, 13. siječanj 2020.

Idejno rješenje boksova za smještaj spremnika za otpad koji se postavljaju na javnoj površini Grada Varaždina

Utorak, 15. listopad 2019.

Upisnik izdanih dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Varaždina

Četvrtak, 10. listopad 2019.

Izvješće o provedenom javnom natječaju o dodjeli prostora udrugama - Graberje 33

Petak, 27. rujan 2019.

Upisnik izdanih dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Varaždina

Srijeda, 19. lipanj 2019.

Špancirfest 2019. - obavijest stanarima, vlasnicim i korisnicima poslovnih prostora u gradskoj jezgri grada Varaždina

Ponedjeljak, 15. travanj 2019.

Izvješće o tržištu nekretnina za 2018. godinu za područje Grada Varaždina

Utorak, 02. travanj 2019.

Godišnje Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Varaždina za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine

Petak, 29. ožujak 2019.

Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Grada Varaždina u 2018. godini

Petak, 29. ožujak 2019.

Obavijest udrugama koje koriste poslovni prostor u vlasništvu Grada Varaždina

Petak, 15. veljača 2019.

Odluka s informacijom o uvidu u nacrt Okolišne dozvole za dopunu/izmjenu uvjeta Rješenja o uvjetima zaštite okoliša - MIV Varaždin

Petak, 12. listopad 2018.

Zaključak o preuzimanju obveze plaćanja cijene za dio javne usluge koja se odnosi na odvojeno prikupljanje, prijevoz i obradu pelena iz kategorije kućanstva i Zahtjev

Petak, 12. listopad 2018.

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada

Utorak, 25. rujan 2018.

Odluka s informacijom u postupku ishođenja okolišne dozvole za postojeće postrojenje Tvornica stočne hrane Koka d.d. u Varaždinu

Utorak, 05. lipanj 2018.

Informacija o zahtjevu operatera za izmjenom uvjeta okolišne dozvole za postojeće postrojenje Industrija mesa Koka d.d. na lokaciji u Varaždinu

Utorak, 05. lipanj 2018.

Izvješće o izravnoj dodjeli prostora u Varaždinu, Graberje 33

Tekst izvješća
Utorak, 03. travanj 2018.

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš nacrta Plana gospodarenja otpadom Grada Varaždina za razdoblje 2018. - 2023. godine

Tekst Odluke
Ponedjeljak, 26. ožujak 2018.

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš plana gospodarenja otpadom Grada Varaždina za razdoblje 2018. - 2023. godine

Srijeda, 28. veljača 2018.

Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Varaždina

Četvrtak, 08. veljača 2018.

Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Varaždina

Ponedjeljak, 23. listopad 2017.

Obavijest za vozače auto taksi vozila na području Grada Varaždina

Četvrtak, 19. listopad 2017.

Obavijest Agencije za poljoprivredno zemljište fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost

Ponedjeljak, 19. lipanj 2017.

Zaključak o davanju na korištenje javnih površina za postavu štandova, šatora i tribina radi predizbornih aktivnosti za lokalne izbore 2017. godine

Utorak, 04. travanj 2017.

Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku ishođenja okolišne dozvole za postrojenje ''Tvornica stočne hrane Koka d.d. iz Varaždina'' operatera Koka d.d., Biškupečka ulica 58, Varaždin

Četvrtak, 09. ožujak 2017.

Obavijest o objavljenoj dokumentaciji za nadmetanje za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Varaždina

Petak, 03. veljača 2017.

Obavijest za vozače auto taksi vozila na području Grada Varaždina

Vozači auto taksi vozila koji do sada nisu položili ispit temeljem Odluke o auto taksi prijevozu na području Grada Varaždina mogu se prijaviti za polaganje ispita u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Varaždin, Varaždin, Hallerova aleja 1/II , na telefon 042 313-191 radi ili e-mail: tajnistvo@pou–vz.hr radi formiranja grupa.
Petak, 04. studeni 2016.

PROGRAM zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama Grada Varaždina za razdoblje od 2016. do 2019. godine

Utorak, 19. srpanj 2016.

Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Varaždina

Ponedjeljak, 20. lipanj 2016.

1 2