Zatvori

Zanima vas što ima u gradu? Pogledajte aktualni program događanja

Dokumenti i zakonom propisane obavijesti

Zaključak o provođenju mjera zaštite ljudi, imovine te javnog reda i mira na ljetnim terasama i drugim javnim površinama za vrijeme manifestacije Špancirfest

Petak, 11. kolovoz 2023.

Zaključak o proglašenju dana javnih manifestacija na području Grada Varaždina

Srijeda, 09. kolovoz 2023.

Upisnik izdanih dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Varaždina – srpanj 2023.

Upisnik izdanih dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Varaždina – srpanj 2023.
Srijeda, 19. srpanj 2023.

Evidencija poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu koje se ne održava pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju, a vlasnici su nedostupni ili nepoznatog boravišta

Petak, 17. ožujak 2023.

Z A K L J U Č A K o kriterijima za određivanje visine zakupnine za javne površine na kojima se postavljaju kiosci i druge građevine gotove konstrukcije za razdoblje duže od trideset dana

Petak, 03. ožujak 2023.

Odluka o stavljanju izvan snage Zajednicke odluke o izradi III. Izmjene i dopune UPU sjevernog dijela grada i s tim u vezi Izmjene i dopune GUP-a

Srijeda, 11. siječanj 2023.

Program zaštite zraka Grada Varaždina za razdoblje od 2020. do 2025. godine

Utorak, 10. siječanj 2023.

Upisnik izdanih dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Varaždina – studeni 2022.

Petak, 11. studeni 2022.

Upisnik izdanih dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Varaždina – rujan 2022.

Utorak, 06. rujan 2022.

Upisnik izdanih dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Varaždina - kolovoz 2022.

Utorak, 16. kolovoz 2022.

Izvješće o tržištu nekretnina za 2021. godinu za područje Grada Varaždina

Četvrtak, 12. svibanj 2022.

Upisnik izdanih dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Varaždina - travanj 2022.

Četvrtak, 07. travanj 2022.

Obavijest u vezi stambenog zbrinjavanja raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju

Ponedjeljak, 28. ožujak 2022.

Evidencija poljoprivrednih zemljišta u privatnom vlasništvu koje se ne održava pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju, a vlasnici su nedostupni ili nepoznatog boravišta

Ponedjeljak, 07. ožujak 2022.

Odluka o izradi UPU-a zone "VIS Konfekcija" u Varaždinu

Utorak, 15. veljača 2022.

Obavijest sukladno članku 26. st. 1. Zakona o vodi za ljudski potrošnju

Utorak, 25. siječanj 2022.

Upisnik izdanih dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Varaždina - rujan 2021.

Srijeda, 29. rujan 2021.

Odluka o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Grada Varaždina do 2030. godine

Srijeda, 18. kolovoz 2021.

Zaključak o donošenju Protokola postupanja u slučaju prekoračenja pragova upozorenja i praga obavješćivanja za onečišćujuće tvari u zraku

Četvrtak, 01. srpanj 2021.

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Varaždina

Ponedjeljak, 31. svibanj 2021.

Upisnik izdanih dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Varaždina - svibanj 2021.

Srijeda, 26. svibanj 2021.

Upisnik izdanih dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Varaždina - svibanj 2021.

Četvrtak, 13. svibanj 2021.

IZVJEŠĆE O TRŽIŠTU NEKRETNINA ZA 2020. GODINU ZA PODRUČJE GRADA VARAŽDINA

Utorak, 27. travanj 2021.

Odluka o izradi IV. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre grada Varaždina (IV. IiD UPU-a povijesne jezgre)

Četvrtak, 08. travanj 2021.

Zajednička odluka o izradi III. Izmjena i dopuna UPU-a sjevernog dijela grada Varaždina i s tim u vezi Izmjene i dopune GUP-a grada Varaždina

Ponedjeljak, 08. ožujak 2021.

Upisnik izdanih dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Varaždina - prosinac 2020.

Utorak, 01. prosinac 2020.

Upisnik izdanih dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Varaždina - studeni 2020.

Srijeda, 04. studeni 2020.

Upisnik izdanih dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Varaždina - rujan 2020.

Utorak, 08. rujan 2020.

Poziv za predlaganje povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Gradu Varaždinu

Srijeda, 12. kolovoz 2020.

Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna PPUG-a i V. Izmjena i dopna GUP-a

Utorak, 23. lipanj 2020.

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za V. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Varaždina

Srijeda, 10. lipanj 2020.

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Varaždina

Srijeda, 10. lipanj 2020.

Upisnik izdanih dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Varaždina svibanj 2020.

Utorak, 12. svibanj 2020.

Izvješće o tržištu nekretnina za 2019. godinu za područje Grada Varaždina

Utorak, 31. ožujak 2020.

Upisnik izdanih dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Varaždina - ožujak 2020.

Ponedjeljak, 23. ožujak 2020.

Obavijest - monitoring vode za ljudsku potrošnju

Petak, 28. veljača 2020.

Odluka o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za V. Izmjene i dopune GUP-a grada Varažina

Ponedjeljak, 24. veljača 2020.

Odluka o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za II. Izmjene i dopune PPUG-a Varažina

Ponedjeljak, 24. veljača 2020.

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Varaždina

Ponedjeljak, 13. siječanj 2020.

Idejno rješenje boksova za smještaj spremnika za otpad koji se postavljaju na javnoj površini Grada Varaždina

Utorak, 15. listopad 2019.

Upisnik izdanih dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Varaždina

Četvrtak, 10. listopad 2019.

Izvješće o provedenom javnom natječaju o dodjeli prostora udrugama - Graberje 33

Petak, 27. rujan 2019.

Upisnik izdanih dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Varaždina

Srijeda, 19. lipanj 2019.

Špancirfest 2019. - obavijest stanarima, vlasnicim i korisnicima poslovnih prostora u gradskoj jezgri grada Varaždina

Ponedjeljak, 15. travanj 2019.

Izvješće o tržištu nekretnina za 2018. godinu za područje Grada Varaždina

Utorak, 02. travanj 2019.

Godišnje Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Varaždina za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine

Petak, 29. ožujak 2019.

Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Grada Varaždina u 2018. godini

Petak, 29. ožujak 2019.

Obavijest udrugama koje koriste poslovni prostor u vlasništvu Grada Varaždina

Petak, 15. veljača 2019.

Odluka s informacijom o uvidu u nacrt Okolišne dozvole za dopunu/izmjenu uvjeta Rješenja o uvjetima zaštite okoliša - MIV Varaždin

Petak, 12. listopad 2018.

Zaključak o preuzimanju obveze plaćanja cijene za dio javne usluge koja se odnosi na odvojeno prikupljanje, prijevoz i obradu pelena iz kategorije kućanstva i Zahtjev

Petak, 12. listopad 2018.

1 2