19. travanj 2024. | Autor: Marijana Cindrić

Upisnik izdanih dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Varaždina – travanj 2024.