10. lipanj 2024. | Autor: Marijana Cindrić

Upisnik izdanih dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Varaždina – lipanj 2024.