08. ožujak 2021. | Autor: UO za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša

Zajednička odluka o izradi III. Izmjena i dopuna UPU-a sjevernog dijela grada Varaždina i s tim u vezi Izmjene i dopune GUP-a grada Varaždina