08. travanj 2021. | Autor: UO za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša

Odluka o izradi IV. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre grada Varaždina (IV. IiD UPU-a povijesne jezgre)