18. kolovoz 2021.

Odluka o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Grada Varaždina do 2030. godine