13. listopad 2023.

Zaključak o proglašenju dana javnih manifestacija na području Grada Varaždina