10. listopad 2023.

Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada