12. svibanj 2022.

Izvješće o tržištu nekretnina za 2021. godinu za područje Grada Varaždina