03. ožujak 2023. | Autor: Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo

Z A K L J U Č A K o kriterijima za određivanje visine zakupnine za javne površine na kojima se postavljaju kiosci i druge građevine gotove konstrukcije za razdoblje duže od trideset dana