06. rujan 2022. | Autor: Marijana Cindrić

Upisnik izdanih dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Varaždina – rujan 2022.