27. travanj 2021.

IZVJEŠĆE O TRŽIŠTU NEKRETNINA ZA 2020. GODINU ZA PODRUČJE GRADA VARAŽDINA