18. prosinac 2023. | Autor: Marijana Cindrić

Upisnik izdanih dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Varaždina – prosinac 2023.

Upisnik izdanih dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Varaždina – prosinac 2023.