07. travanj 2022.

Upisnik izdanih dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Varaždina - travanj 2022.