16. kolovoz 2022.

Upisnik izdanih dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Varaždina - kolovoz 2022.