Savjetovanje s javnošću u 2020. godini

 

KOORDINATica SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU

Anica Mušanović
T: 042/402-502
F: 042/210-742
E: [email protected]

Odluka o imenovanju koordinatorice za savjetovanje s javnošću Grada Varaždina

Zaključak o donošenju Plana savjetovanja Grada Varaždina u 2020. godini

Zaključak o dopuni Zaključka o donošenju Plana savjetovanja Grada Varaždina u 2020. godini

redni

broj

Naziv prijedloga propisa,općeg akta ili dokumenta
za koji se provodi savjetovanje

OČEKIVANO VRIJEME NJEGOVA DONOŠENJA ILI USVAJANJA Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja DRUGi PREDVIĐENi NAČINi NA KOJE SE NAMJERAVA PROVESTI SAVJETOVANJE točno
vrijeme provedenog internetskog savjetovanja

1.

Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Varaždina za razdoblje od 2021. do 2024. godine

 

listopad rujan - listopad NE  

2.

Program potpora poljoprivredi na području Grada Varaždina od 2021.do 2025. godine

prosinac rujan - listopad NE  
3.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim školama i visokim učilištima

Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim školama i visokim učilištima

Poziv - Savjetovanje - Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim školama i visokim učilištima

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim školama i visokim učilištima

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 

rujan lipanj NE 2.06.2020. - 2.07.2020.
4.

Strategija razvoja sporta Grada Varaždina od 2020. do 2028. godine

Nacrt strategije razvoja sporta Grada Varaždina od 2020. do 2028. godine

Poziv javnosti  - Savjetovanje - Nacrt strategije razvoja sporta Grada Varaždina od 2020. do 2028. godine

Obrazac za sudjelovanje  u savjetovanju o Nacrtu strategije razvoja sporta Grada Varaždina od 2020. do 2028. godine  

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

rujan lipanj NE 19.06.2020. - 18.07.2020.
5.

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja (UPU-a) zapadnog dijela mješovite namjene istočno od Istočne obilaznice u Varaždinu

ožujak - travanj veljača - ožujak NE  
6.

Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Varaždina

Nacrt Odluke o izradi II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Varaždina

Poziv - Savjetovanje - II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Varaždina

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o Nacrtu odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Varaždina

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

veljača prosinac 2019. - siječanj 2020. NE 30.12.2019.- 30.01.2020.
7.

Odluka o izradi V. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Varaždina

Nacrt Odluke o izradi V. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Varaždina

Poziv - Savjetovanje - V. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Varaždina

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o Nacrtu odluke o izradi V. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Varaždina

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 

veljača prosinac 2019. - siječanj 2020.
 
NE 30.12.2019.- 30.01.2020.
8.

Odluka o utvrđivanju lokacija za kupanje i trajanje sezone kupanja na gradskom kupalištu – jezeru Motičnjak u 2020. godini

Nacrt odluke o utvrđivanju lokacija za kupanje i trajanje sezone kupanja na gradskom kupalištu - jezeru Motičnjak u 2020. godini

Kartografski prikaz

Izvješće - kvaliteta vode

Poziv - Savjetovanje - Nacrt odluke o utvrđivanju lokacija za kupanje i trajanje sezone kupanja na grdskom kupalištu - Jezeru Motičnjak u 2020. godini

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju na  Nacrt odluke o utvrđivanju lokacija za kupanje i trajanje sezone kupanja na grdskom kupalištu - Jezeru Motičnjak u 2020. godini

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu odluke o utvrđivanju lokacija za kupanje i trajanje sezone kupanja na Gradskom kupalištu - jezeru Motičnjak u 2020. godini

svibanj ožujak NE 13.03. 2020. - 13.04.2020.
9.

Odluka o područjima mjesnih odbora na području Grada Varaždina

lipanj svibanj NE  
10.

Odluka o građevinama koje se mogu graditi bez građevinske dozvole i glavnog projekta na javnim površinama na području Grada Varaždina

lipanj travanj - svibanj NE  
11.

Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje rudina

travanj ožujak NE  
12.

Odluka o popisu nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina – naselje HRAŠĆICA I GRAD VARAŽDIN

Nacrt odluke o popisu nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina - naselje Hrašćica i Grad Varaždin  

POZIV JAVNOSTI za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedlog o Nacrtu odluke o popisu nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina – naselje Hrašćica i grad Varaždin

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o Nacrtu odluke o popisu nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina - naselje Hrašćica i Grad Varaždin  

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

ožujak siječanj NE 31.01.2019. - 01.03.2020.
13.

Odluka o imenovanju javnih građevina i prostora na području Grada Varaždina

lipanj svibanj NE  
14.

Procjena ugroženosti od požara Grada Varaždina

Nacrt Procjene ugroženosti od požara Grada Varaždina

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijednoga o Nacrtu Procjene ugroženosti od požara Grada Varaždina putem internetskog savjetovanja sa javnošću

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o Nacrtu Procjene ugroženosti od požara Grada Varaždina 

listopad - studeni kolovoz - rujan NE 07.08.2020. - 07.09.2020.
15.

Plan zaštite od požara Grada Varaždina

Nacrt Plana zaštite od požara Grada Varaždina

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijednoga o Nacrtu Plana zaštite od požara Grada Varaždina putem internetskog savjetovanja sa javnošću

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o Nacrtu Plana zaštite od požara Grada Varaždina 

listopad - studeni kolovoz - rujan NE 07.08.2020. - 07.09.2020.
16.

Proračunski dokumenti Grada Varaždina za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023.

Nacrt proračuna Grada Varaždina za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu proračuna Grada Varaždina za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju na Nacrt proračuna Grada Varaždina za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju  sa zainteresiranom javnošću

prosinac studeni - prosinac NE 25.11.2020. - 9.12.2020.
17.

STRATEGIJA PILOT PODRUČJA I AKCIJSKI PLAN ZA ODRŽIVOST ZELENIH POVRŠINA U GRADU VARAŽDINU U OKVIRU PROJEKTA HICAPS

Nacrt strategije pilot područja i akcijski plan za održivost zelenih površina u Gradu Varaždinu u okviru projekta HICAPSPOZIV JAVNOSTI za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu strategije pilot područja i akcijskog plana za održivost zelenih površina u Gradu Varaždinu u pkviru Projekta HICAPS

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o Nacrtu Strategije pilot područja i Akcijskog plana za održivost zelenih površina u Gradu Varaždinu u okviru Projekta HICAPS

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu strategije pilot područja i akcijskog plana za održivost zelenih površina u Gradu Varaždinu u okviru Projekta HICAPS

lipanj - srpanj svibanj NE 22. - 28. 05. 2020.
18.

NACRT ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O GROBLJIMA

Nacrt odluke o izmjeni Odluke o grobljima

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedlog o Nacrtu odluke o izmjeni Odluke o grobljima

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o Nacrtu odluke o izmjeni Odluke o grobljima

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

srpanj lipanj - srpanj NE 9. lipanj 2020. - 9. srpanj 2020.
19.

NACRT AKCIJSKOG PLANA ENERGETSKI I KLIMATSKI ODRŽIVOG RAZVITKA (SECAP) GRADA VARAŽDINA

Nacrt akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka (SECAP) grada Varaždina

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka (SECAP) grada Varaždina

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o Nacrtu akcijskog plana enertgetski i klimatski održivog razvitka (SECAP) grada Varaždina

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

listopad - studeni rujan - listopad NE

23. rujan 2020. -

23. listopad 2020

20.

NACRT ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O POREZIMA GRADA VARAŽDINA

Nacrt odluke o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Varaždina

Poziv javnosti na dostavu mišljenja primjedbi i prijedloga o Nacrtu odluke o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Varaždina

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o Nacrtu odluke o izmjeni i dopuni ODluke o porezima Grada Varaždina

 

 

prosinac

listopad - studeni NE

27. listopad - 

27.studeni 2020.

21.

NACRT ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O ODREĐIVANJU UVJETA I MJESTA PRODAJE IZVAN PRODAVAONICA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA

Nacrt odluke o dopuni Odluke o određivanju uvjeta i mjesta prodaje izvan prodavaonica na području Grada Varaždina

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu odluke o dopuni Odluke o određivanju uvjeta i mjesta prodaje izvan prodavaonica na području Grada Varaždina

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o Nacrtu odluke o dopuni Odluke o određivanju uvjeta i mjesta prodaje izvan prodavaonica na području Grada Varaždina

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu odluke o dopuni Odluke o određivanju uvjeta i mjesta prodaje izvan prodavaonica na području Grada Varaždina

prosinac

listopad - studeni NE

28. listopad - 

28.studeni 2020.

22.

NACRT ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI

Nacrt odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o Nacrtu odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

prosinac studeni-prosinac NE 20. studeni 2020. - 9. prosinac 2020.