07. prosinac 2022.

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave - usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu za izvođenje radova energetske obnove zgrade Gradske vijećnice Varaždin

Krajnji rok za dostavu ponude, bez obzira na način dostave je: Petak, 16.12.2022. do 10:00 sati