21. siječanj 2016. | Autor: [email protected]

Javni natječaj za sufinanciranje programa koji doprinose zadovoljavanju javnih potreba u sportu grada Varaždina u 2016. godini

Rok za predaju: Srijeda, 10.02.2016. do 23:59 sati

NAPOMENA: Ispunjene obrasce, sportske udruge moraju dostaviti Zajednici sportskih udruga Grada Varaždina do 10. veljače 2016. godine. Natječaji za pojedine programe u Zajednici sportskih udruga Grada Varaždina biti će otvoreni do 30. studenoga 2016. godine.

Temeljem članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i Odluke o financiranju javnih potreba Grada Varaždina (Službeni vjesnik Grada Varaždina 10/15), Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina raspisuje:

Tekst natječaja

Opći podaci prijavitelja

Upute za prijavitelje

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac A - poticanje i promocija sporta

Obrazac B - školski i studentski sport

Obrazac C - treninzi i natjecanja sportskih udruga

Obrazac D - sportska rekreacija

Obrazac E -stručni poslovi u sportu

Obrazac F - sportski objekti

Obrazac G - sportske priredbe

Obrazac H - sportske škole

Obrazac I -znanstvena i informatička djelatnost

Natječaj KOMPLETNO

Financijski plan udruge