Datum objave: 30. lipanj 2022.

11. sjednica Gradskog vijeća Grada Varaždina

Datum i vrijeme održavanja sjednice: Petak, 08. srpanj 2022. u 09:00 sati