09. srpanj 2022. | Autor: Maja Hrešć

Gradsko vijeće u nastavku 11. sjednice prihvatilo sve prijedloge odluka

foto: eVarazdin.hr

U subotu je u Gradskoj vijećnici nastavljena 11. sjednica Gradskog vijeća Grada Varaždina uz prisutstvo 18 gradskih vijećnika.

Vijećnici Gradskog vijeća većinom glasova prihvatili su Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi za potrebe izgradnje rotora Motičnjak; na čk.br. 15594/4, Ulica Ivana Meštrovića; na čk.br. 15735 i čk.br. 17813, prema Ugovoru o nagodbi od 16.5.2022. godine (KLASA: 025-02/22-01/9, URBROJ: 2186-1-04-01-13) te na čk.br. 17915/1, 17919/2 i 15749/2, k.o. Varaždin.

Prihvaćeni su prijedlozi Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova te Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za davanje koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Varaždina. U Stručno povjerenstvo za davanje koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Varaždina, koje će pokrenuti postupak davanja koncesija nakon stupanja na snagu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova imenuju se: za predsjednika Marijan Bakulić, za članove/ice: Bojan Lukman, Tatjana Kreč, Dražen Ostroški, Andrejana Šantek, Martina Cesar-Kelemen i Dejan Žmuk.

Na sjednici je prihvaćen Prijedlog srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području Grada Varaždina za razdoblje 2022. – 2024. godine. Grad Varaždin, u razdoblju od 2022.-2024. godine, planira dodjelu Koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na rok od 5 godina. Također je prihvaćen i utvrđen Plan davanja koncesija na području Grada Varaždina za 2022. godinu, a koji je u skladu sa srednjoročnim (trogodišnjim) planom davanja koncesija.

Prijedlog odluke o određivanju uvjeta i mjesta prodaje roba i/ili usluga izvan prodavaonica na području Grada Varaždina Gradsko vijeće prihvatilo je jednoglasno. Ovom se Odlukom određuju načini prodaje robe i/ili usluga izvan prodavaonica na području Grada Varaždina, mjesta na području Grada na kojima se može obavljati trgovina na malo izvan prodavaonica, vanjski izgled prodajnih objekata za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica, pravo korištenja javne površine za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica i uvjeti za obavljanje pokretne prodaje.

Gradsko vijeće jednoglasno je usvojilo Prijedlog odluke o građevinama i drugim objektima koji se mogu graditi bez građevinske dozvole i glavnog projekta na javnim površinama.

Prijedlog odluke o donošenju Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja urbanog područja Varaždin za razdoblje 2021. – 2027. prihvaćen je jednoglasno. Komunikacijska strategija je dokument kojim se određuju komunikacijski ciljevi koje grad središte kao nositelj izrade Strategije razvoja urbanog područja Varaždin za razdoblje od 2021. do 2027. godine želi postići komunikacijom s javnošću te definira ključne komunikacijske poruke, ciljane skupine i komunikacijske kanale. Komunikacijskim akcijskim planom definira se okvir za postizanje komunikacijskih ciljeva određenih komunikacijskom strategijom te detaljno razrađuju mjere i aktivnosti informiranja i vidljivosti na operativnoj razini u svrhu provedbe komunikacijskih ciljeva.

Izvješće o radu davatelja javne usluge za 2021. godinu društva Čistoća d.o.o. prihvaćeno je jednoglasno. Prihvaćena su i izvješća o radu za 2021. godinu Regionalne energetske agencije Sjever, Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina, Gradske vatrogasne zajednice Varaždin, Savjeta mladih Grada Varaždina i Javne ustanove „Gradski stanovi“.

Gradsko vijeće prihvatilo je prijedloge za izbor i imenovanja:

- razrješenje Josipa Heheta dužnosti zamjenika predsjednika i Karmen Gumbas dužnosti članice te imenovanje Karmen Gumbas za zamjenicu predsjednika i Ane Namjesnik za članicu Povjerenstva za umirovljenike i osobe starije dobi na području Grada Varaždina;

- razrješenje Dražena Čelara i izboru Hrvoja Petrića za predsjednika Odbora za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Varaždina;

- razrješenje Dražena Čelara i izboru Dorotee Strelec za zamjenicu predsjednika Odbora za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Varaždina;

- imenovanje Dubravke Biberdžić za v.d. upraviteljice Zaklade solidarnosti Grada Varaždina.