Datum objave: 30. lipanj 2022. | Autor: Maja Hrešć

Predsjednica Gradskog vijeća i gradonačelnik najavili 11. sjednicu Gradskog vijeća

Predsjednica Gradskog vijeća Grada Varaždina Zdravka Grđan i gradonačelnik dr. sc. Neven Bosilj u četvrtak su najavili nadolazeću sjednicu Gradskog vijeća koja će se održati u petak, 8. srpnja 2022. godine u Gradskoj vijećnici s početkom u 9 sati.

Predsjednica Gradskog vijeća predstavila je dnevni red sjednice na kojoj će gradski vijećnici odlučivati o 23 točke. Uz prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna na sjednici će se odlučivati o donošenju kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Varaždina te će se mijenjati ustrojstvo upravnih tijela Grada Varaždina. „Izdvajanjem financija, proračuna i javne nabave iz postojećeg Upravnog odjela oformili bi zaseban Upravni odjel kako bi bilo lakše pratiti proračun i projekte koji su u planu.“ – kazala je predsjednica Gradskog vijeća Zdravka Grđan.

Gradonačelnik Neven Bosilj komentirao je Prijedlog Odluke o pripajanju trgovačkih društava Aquacity d.o.o. i Vartop d.o.o. trgovačkom društvu Parkovi d.o.o. „Tvrtka Aquacity ima vrijednu imovinu, zemljišta i građevine i ako se ide na gašenje tvrtke, državi moramo platiti 25 posto PDV-a, odnosno preko 2 milijuna kuna. Ovako ćemo te nekretnine samo predati u vlasništvo Parkova. Tvrtka Vartop, odnosno Uprava tvrtke, građanima je digla cijene za 115 posto na što ja nemam utjecaja. U sljedećem rebalansu pronaći ćemo način kako da pomognemo našim građanima u takvom divljanju cijena energenata kao i u tom prelijevanju gdje sve povećanje na kraju snose krajnji kupci, građani. Vartop zadnjih godina nije radio ništa na rentabilnosti kotlovnica, osim onog što su napravili u Ulici Stjepana Vukovića. Njima 2,3 milijuna kWh odlazi u zrak i zbog toga građani plaćaju takve račune. Odlukom o pripajanju pokrenut ćemo procese i način upravljanja tom tvrtkom nad kojom trenutno nemamo utjecaja i čini se šteta našim građanima.“ – rekao je gradonačelnik.

Na sjednici Gradskog vijeća će se utvrditi lokacije za kupanje i trajanje sezone kupanja na gradskom kupalištu – jezeru Motičnjak, odlučivat će se o promjenama PPUG-a, GUP-a i UPU-a Grada Varaždina te o donošenju UPU-a uređenja zone „VIS Konfekcija“. „Donesen je prostorni plan višeg reda, to je Županijski prostorni red i potrebno je Prostorni plan uređenja Grada Varaždina uskladiti s tim i prihvatiti neke inicijative prenamijene zemljišta. Kad usvojimo to, moramo usvojiti izmjene GUP-a i tu imamo nekoliko bitnih stvari koje su od interesa Grada Varaždina, primjerice mogućnost građenja Državnog arhiva na prostoru nekadašnje vojne pekare, mogućnost građenja umirovljeničkih domova u Biškupcu i sjeverno od varaždinskog groblja. Donošenjem UPU-a povijesne jezgre, konačno će se moći izdati građevinska dozvola za rekonstrukciju i nadogradnju bivše robne kuće VAMA. Na području zone „VIS Konfekcija“ ideja je da se grad dalje širi te da se taj dio grada iz industrijske namjene prenamijeni u stambeno poslovnu.“ – objasnio je gradonačelnik Neven Bosilj.

Na dnevnom redu su i Prijedlog odluke o donošenju Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja urbanog područja Varaždin za razdoblje 2021.-2027. godine, izvješća o radu gradskih tvrtki i ustanova te izbori i imenovanja u radna tijela Gradskog vijeća i savjetodavna tijela Grada Varaždina.