16. veljača 2022.

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju teniske dvorane "Varaždin" s pratećim sadržajima u Varaždinu, Zagrebačka 93a

Rok za predaju: Četvrtak, 24.02.2022. do 12:00 sati