02. studeni 2023.

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave Oprema za video nadzor javnih površina Grada Varaždina (proširenje)

Krajnji rok za dostavu ponude, bez obzira na način dostave: Ponedjeljak, 13.11.2023. do 09:00 sati

Ukoliko želite pratiti ovaj postupak, upišite svoju email adresu na koju ćemo vam slati promjene:

Vaša e-mail adresa neće se koristiti i obrađivati u druge svrhe osim u svrhu primanja obavijesti o promjenama za (isključivo) ovu objavu. Vaša e-mail adresa neće se dati na korištenje trećim osobama.