25. svibanj 2023.

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave: Izrada idejnog projekta za izgradnju spoja Jalkovec na Jugozapadnu obilaznicu DC2

Rok za predaju: Utorak, 06.06.2023. do 10:00 sati

Ukoliko želite pratiti ovaj postupak, upišite svoju email adresu na koju ćemo vam slati promjene:

Vaša e-mail adresa neće se koristiti i obrađivati u druge svrhe osim u svrhu primanja obavijesti o promjenama za (isključivo) ovu objavu. Vaša e-mail adresa neće se dati na korištenje trećim osobama.