27. ožujak 2024.

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet nabave usluge izrade V. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre grada Varaždina

Rok za predaju: Ponedjeljak, 08.04.2024. do 09:00 sati

Ukoliko želite pratiti ovaj postupak, upišite svoju email adresu na koju ćemo vam slati promjene:

Vaša e-mail adresa neće se koristiti i obrađivati u druge svrhe osim u svrhu primanja obavijesti o promjenama za (isključivo) ovu objavu. Vaša e-mail adresa neće se dati na korištenje trećim osobama.