13. prosinac 2022.

Javni poziv na uvid u prijedlog izmjena i dopuna programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Varaždin

Rok za uvid: Utorak, 27.12.2022. do 12:00 sati

Uvid u Prijedlog izmjena i dopuna Programa može se izvršiti od 13. do 27. prosinca 2022. godine u Upravnom odjelu za gradnju i komunalno gospodarstvo Grada Varaždina, Trg slobode 12, II. kat, soba 206, radnim danom od 8.00 do 12.00 sati ili na ovoj internet stranici.

 

Tekst javnog poziva

Program raspolaganja - tekstualni dio

Prikaz raspolaganja po katastarskim česticama

k.o. Biškupec

k.o. Črnec Biškupečki

k.o. Gojanec

k.o. Jalkovec

k.o. Poljana Biškupečka

k.o. Varaždin - suvlasništvo

k.o. Varaždin - vlasništvo RH

k.o. Zbelava - suvlasništvo

k.o. Zbelava