27. kolovoz 2013.

Javni poziv, uputa za prijavu i programski obrasci za financiranje programa za zadovoljavanje javnih potreba u sportu Grada Varaždina u 2014.godini.

Rok za predaju: Srijeda, 11.09.2013. do 17:00 sati