11. srpanj 2024.

Prethodno izrađena projektno tehnička dokumentacija za postupak nabave: Usluga izrade projektne dokumentacije za dovršetak rekonstrukcije i prenamjene sinagoge u građevinu javne namjene