14. siječanj 2019.

Zahtjev za donaciju za novorođeno dijete

Potrebna dodatna dokumentacija: Da

Propisani su obrasci: Da

Plaća se upravna pristojba: Ne

Iznos pristojbe: Ne plaća se

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uvjerenje o prebivalištu djeteta
Napomena: Fotokopija uvjerenja, ne starija od 3 mjeseca

Rodni list djeteta
Napomena: Fotokopija uvjerenja, ne starija od 3 mjeseca

Tekući računi jednog od roditelja
Napomena: Fotokopija važećeg tekućeg računa

Osobna iskaznica roditelja 
Napomena: Fotokopija osobne iskaznice roditelja

 

Zahtjev za donaciju zajedno sa potrebnom dokumentacijom možete poslati na e-mail:

soc[email protected]n.hr