17. rujan 2021.

Poziv na dostavu ponude u postupku nabave telekomunikacijskih usluga u mobilnoj mreži za umrežavanje pretplatničkih brojeva u VPN (usluge mobilne telefonije)

krajnji rok za dostavu ponude, bez obzira na način dostave:: Četvrtak, 30.09.2021. do 10:00 sati

Ukoliko želite pratiti ovaj postupak, upišite svoju email adresu na koju ćemo vam slati promjene:

Vaša e-mail adresa neće se koristiti i obrađivati u druge svrhe osim u svrhu primanja obavijesti o promjenama za (isključivo) ovu objavu. Vaša e-mail adresa neće se dati na korištenje trećim osobama.