24. lipanj 2020.

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za uslugu stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu za izvođenje radova energetske obnove II. Osnovne škole Varaždin na adresi Augusta Cesarca 10

Rok za predaju: Utorak, 30.06.2020. do 10:00 sati