29. rujan 2022.

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave usluge izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju III. osnovne škole, Biškupec, Trg Ivana Perkovca 35, Varaždin

Rok za predaju: Ponedjeljak, 10.10.2022. do 10:00 sati