03. rujan 2020.

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave usluge izrade elaborata V. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Varaždina

Rok za predaju: Petak, 25.09.2020. do 12:00 sati

Ukoliko želite pratiti ovaj postupak, upišite svoju email adresu na koju ćemo vam slati promjene:

Vaša e-mail adresa neće se koristiti i obrađivati u druge svrhe osim u svrhu primanja obavijesti o promjenama za (isključivo) ovu objavu. Vaša e-mail adresa neće se dati na korištenje trećim osobama.