02. ožujak 2023.

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave usluga izrade, tiskanja i distribucije "Službenog vjesnika Grada Varaždina"

Rok za predaju: Srijeda, 08.03.2023. do 10:00 sati