04. rujan 2023.

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave Izrada glavnog projekta s ishođenjem građevinske dozvole za nastavak Sajmišne ulice s odvojcima u Varaždinu

Rok za dostavu ponude, bez obzira na način dostave: Petak, 15.09.2023. do 10:00 sati

Ukoliko želite pratiti ovaj postupak, upišite svoju email adresu na koju ćemo vam slati promjene:

Vaša e-mail adresa neće se koristiti i obrađivati u druge svrhe osim u svrhu primanja obavijesti o promjenama za (isključivo) ovu objavu. Vaša e-mail adresa neće se dati na korištenje trećim osobama.