23. travanj 2021.

Poziv na dostavu ponuda u ponovljenom postupku jednostavne nabave za izradu promotivnog materijala, privremene i trajne ploče te totema

Rok za predaju: Utorak, 04.05.2021. do 10:00 sati

Ukoliko želite pratiti ovaj postupak, upišite svoju email adresu na koju ćemo vam slati promjene:

Vaša e-mail adresa neće se koristiti i obrađivati u druge svrhe osim u svrhu primanja obavijesti o promjenama za (isključivo) ovu objavu. Vaša e-mail adresa neće se dati na korištenje trećim osobama.