31. kolovoz 2022.

Obnova i sanacija ulaznog portala, kamenog sokla i balkona Gradske vijećnice

Krajnji rok za dostavu ponude, bez obzira na način dostave: Petak, 09.09.2022. do 10:00 sati

7. rujna 2022. godine

Za predmet jednostavne nabave: Obnova i sanacija ulaznog portala, kamenog sokla i balkona Gradske vijećnice javni naručitelj Grad Varaždin objavljuje

OBJAŠNJENJE BROJ 1

 

Poziv na dostavu ponude

Prilog I - Ponudbeni list

Troškovnik

Grafički prilog uz troškovnik

Ukoliko želite pratiti ovaj postupak, upišite svoju email adresu na koju ćemo vam slati promjene:

Vaša e-mail adresa neće se koristiti i obrađivati u druge svrhe osim u svrhu primanja obavijesti o promjenama za (isključivo) ovu objavu. Vaša e-mail adresa neće se dati na korištenje trećim osobama.