15. srpanj 2016. | Autor: [email protected]

Upisnik izdanih dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Varaždina

Upisnik izdanih dozvola

Završen Javni poziv: Javni poziv za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za autotaksi prijevoz na području Grada Varaždina

Obavijest o edukaciji (datum objave: 2. rujna 2016.)

EDUKACIJA ZA VOZAČE AUTOTAKSI VOZILA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA

Pučko otvorenu učilište Varaždin organizira edukaciju za vozače autotaksi vozila na području Grada Varaždina u terminu od 19. do 23 rujna 2016. godine u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Varaždin, Varaždin, Hallerova aleja 1/II . Edukacija se odvija u dane po dogovoru - dva popodneva od 16,00 do 19,00 sati.

Molimo polaznike da se do 16. rujna 2016. godine jave na telefon 042 213 138 radi ili e-mail: tajnistvo@pou–vz.hr radi formiranja grupa.

Polaznik edukacije dužan je uplatiti naknadu za edukaciju u iznosu od 500,00 kuna na račun Pučkog otvorenog učilišta

HR2723400091110219939 otvoren kod Privredne banke d.d.

Model HR00

Poziv na broj: OIB obrta/trgovačkog društva

Opis plaćanja: edukacija – vozač autotaksi prijevoza na području Grada Varaždina

O terminu polaganja ispita biti ćete naknadno obaviješteni.

ISPIT ZA VOZAČE AUTOTAKSI VOZILA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA (datum objave: 19. rujna 2016.)

Rokovi za polaganje ispita za vozače autotaksi vozila na području Grada Varaždina:

  1. TERMIN – srijeda, 28. rujan 2016. godine u 9:00 sati
  2. TERMIN – petak, 30. rujan 2016. godine u 9:00 sati

Ispit se polaže pred Povjerenstvom u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Varaždin, Varaždin, Hallerova aleja 1/II.

Vozači koji pristupaju ispitu dužni su uplatiti naknadu za ispit u iznosu od 600,00 kuna na račun Pučkog otvorenog učilišta

HR2723400091110219939 otvoren kod Privredne banke d.d.

Model HR00

Poziv na broj: OIB obrta/trgovačkog društva

Opis plaćanja: ispit za vozača autotaksi prijevoza na području Grada Varaždina

Kandidat je položio ispit ako je uspješno odgovorio na više od 50% ispitnih pitanja. Ukoliko kandidat ne uspije odgovoriti na više od 50% pitanja upućuje se na ponovno polaganje ispita u narednom ispitnom roku i snosi trošak ponovnog polaganja ispita u iznosu od 300,00 kuna.

OBAVIJEST ZA VOZAČE AUTO TAKSI VOZILA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA (datum objave: 4. studenog 2016.)

Vozači auto taksi vozila koji do sada nisu položili ispit temeljem Odluke o auto taksi prijevozu na području Grada Varaždina mogu se prijaviti za polaganje ispita u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Varaždin, Varaždin, Hallerova aleja 1/II , na telefon 042 313-191 radi ili e-mail: tajnistvo@pou–vz.hr radi formiranja grupa.

Ispit se polaže pred Povjerenstvom u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Varaždin, kada bude prijavljeno najmanje šest (6) kandidata.

Vozači koji pristupaju ispitu dužni su uplatiti naknadu za ispit u iznosu od 600,00 kuna na račun Pučkog otvorenog učilišta

HR2723400091110219939 otvoren kod Privredne banke d.d.

Model: HR00

Poziv na broj: OIB obrta/trgovačkog društva

Opis plaćanja: ispit za vozača autotaksi vozila na području Grada Varaždina

Kandidat je položio ispit ako je uspješno odgovorio na više od  50% ispitnih pitanja. Ukoliko kandidat ne uspije odgovoriti na više od 50% pitanja upućuje se na ponovno polaganje ispita u narednom ispitnom roku i snosi trošak ponovnog polaganja ispita u iznosu od 300,00 kuna.

O terminu polaganja ispita biti ćete naknadno obaviješteni.

ISPIT ZA VOZAČE AUTOTAKSI VOZILA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA (datum objave: 17. veljače 2017.)

Rok za polaganje ispita za vozače autotaksi vozila na području Grada Varaždina

- srijeda, 15. ožujak 2017. godine u 9:00 sati

Ispit se polaže pred Povjerenstvom u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Varaždin, Varaždin, Hallerova aleja 1/II.

Vozači koji pristupaju ispitu dužni su uplatiti naknadu za ispit u iznosu od 600,00 kuna na račun Pučkog otvorenog učilišta:

HR2723400091110219939 otvoren kod Privredne banke d.d.
Model HR00
Poziv na broj: OIB obrta/trgovačkog društva
Opis plaćanja: ispit za vozača autotaksi prijevoza na području Grada Varaždina

Kandidat je položio ispit ako je uspješno odgovorio na više od 50% ispitnih pitanja. Ukoliko kandidat ne uspije odgovoriti na više od 50% pitanja upućuje se na ponovno polaganje ispita u narednom ispitnom roku i snosi trošak ponovnog polaganja ispita u iznosu od 300,00 kuna.

Ažurirani Upisnik izdanih dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Varaždina (datum objave: 15. ožujka 2017.)

Ažurirani Upisnik izdanih dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Varaždina (datum objave: 5. srpnja2017.)

ISPIT ZA VOZAČE AUTOTAKSI VOZILA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA (datum objave: 19. listopada 2017.)

Rok za polaganje ispita za vozače autotaksi vozila na području Grada Varaždina

- srijeda, 8. studenog 2017. godine u 9:00 sati

Ispit se polaže pred Povjerenstvom u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Varaždin, Varaždin, Hallerova aleja 1/II.

Vozači koji pristupaju ispitu dužni su uplatiti naknadu za ispit u iznosu od 600,00 kuna na račun Pučkog otvorenog učilišta

HR2723400091110219939 otvoren kod Privredne banke d.d.
Model HR00
Poziv na broj: OIB obrta/trgovačkog društva
Opis plaćanja: ispit za vozača autotaksi prijevoza na području Grada Varaždina

Kandidat je položio ispit ako je uspješno odgovorio na više od 50% ispitnih pitanja. Ukoliko kandidat ne uspije odgovoriti na više od 50% pitanja upućuje se na ponovno polaganje ispita u narednom ispitnom roku i snosi trošak ponovnog polaganja ispita u iznosu od 300,00 kuna.