18. travanj 2016. | Autor: [email protected]

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za autotaksi prijevoz na području Grada Varaždina

Rok za predaju: Četvrtak, 19.05.2016. do 11:00 sati