15. ožujak 2017. | Autor: marijana.cindric@varazdin.hr

Upisnik izdanih dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Varaždina