11. siječanj 2022.

Javni poziv za predlaganje programa na temelju kojih će se utvrditi Program javnih potreba Grada Varaždina u tehničkoj kulturi za 2022. godinu

Rok za predaju: Srijeda, 26.01.2022. do 23:59 sati