23. veljača 2016. | Autor: bojan.lukman@varazdin.hr

Javni poziv na dostavu prijava za sufinanciranje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina u 2016. godini

Rok za predaju: Četvrtak, 24.03.2016. do 15:00 sati

Javni poziv na dostavu prijava za sufinanciranje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina u 2016. godini