10. veljača 2022.

Javni poziv za dodjelu potpora za sufinanciranje proizvodnje i objave programskih sadržaja u tiskanim i elektroničkim publikacijama za Grad Varaždin za 2022. godinu

Rok za podnošenje prijave je: Ponedjeljak, 28.02.2022. do 15:00 sati