31. ožujak 2022.

Zaključak o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje proizvodnje i objave programskih sadržaja u tiskanim i elektroničkim publikacijama za Grad Varaždin za 2022. godinu