Javni poziv za projekte/programe u području turizma i socijalnog (društvenog) poduzetništva te gospodarsko-turističke manifestacije u 2018.

 

OBAVIJEST: Sukladno Odluci o produženju roka za prijave na Javni poziv (Upravni odjel za EU projekte, upravljanje imovinom i gospodarstvo, KLASA: 311-01/18-01/5, URBROJ: 2186/01-07/3-18-4) produžuje se rok za podnošenje prijava na ovaj Javni poziv. Novi rok je 8. lipnja 2018. godine. S obzirom na navedeno, pomiču se i rokovi koji se odnose na sve ostale rokove koji slijede nakon završetka roka prijave i oni su integrirani u Upute za prijavitelje. 

 

Obrasci poziva: 

Odluka o načinu raspodjele sredstava iz proračuna Grada Varaždina 

Javni poziv

Upute za prijavitelje (rok prijave: 8. lipnja 2018.)

Obrazac za ocjenu kvalitete programa/projekta

Obrazac ugovora o sufinanciranju programa/projekta  

Opisni i financijski obrazac za izvještavanje 

 

Obvezni obrazac prijave za sve programe/projekte koji uključuju djecu i maloljetnike

Izjava o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju

    * Prijavi obavezno priložiti u originalu u dva primjerka uz dvije kopije osobne ili putovnice

 

Dodatni obrasci prijave (do potpisivanja ugovora): 

• Uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak (može i ispis iz e-građani)

• Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga

 

UPOZORENJE: NEMOJTE GASITI PROZOR ILI 'TAB' ZA VRIJEME ISPUNJAVANJA ONLINE PRIJAVNICE

Prijavnica

Sastavni dio ove online prijavnice su: opisni obrazac, obrazac proračuna, izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja i popis priloga. Prijava se radi isključivo putem ovog obrasca. Nakon što ga ispunite i stisnete 'pošalji', na e-mail koji ste upisali u obrazac će doći pdf verzija za ispis koju je potrebno isprintati, ovjeriti potpisom i pečatom te sukladno Javnom pozivu i Uputama poslati preporučenom poštom ili dostaviti osobno.

određenoneodređenonema zaposlenih

vlastiti prostoriznajmljeni prostorprostor od grada/županije/državenema prostor

lokalni značajnacionalni značaj međunarodni značaj

Grad VaraždinŽupanijaOstali proračuni (ministarstva, zaklade…)Vlastita sredstvaSponzori, donacijeČlanarinePrihodi iz obavljanja drugih djelatnosti prijaviteljaMeđunarodne zaklade i fondacijeOstali prihodi (navesti koji)

IZRAVNI TROŠKOVI - specificirati koji i koliko, naznačiti pojedinačni i ukupni iznos te iznos koji se traži od Grada VaraždinaNEIZRAVNI TROŠKOVI - specificirati koji i koliko, naznačiti pojedinačni i ukupni iznos te iznos koji se traži od Grada Varaždina (neizravni troškovi mogu iznositi maksimalno 25% izravnih troškova)

Pročitao/pročitala sam uvjete javnog poziva i prihvaćam sve uvjete ovog javnog poziva.

* obvezna polja