ITU mehanizam - staro - za obrisati

Ravnomjeran razvoj svih krajeva Hrvatske jedan je od glavnih ciljeva Vlade Republike Hrvatske. Regionalna politika je politika ulaganja u budućnost, poticanje stvaranja novih radni mjesta, konkurentnosti, gospodarskog rasta, bolje kvalitete života i održivog razvoja.

Integrirana teritorijalna ulaganja (ITU) predstavljaju mehanizam koji se po prvi puta koristio u Europskoj uniji u razdoblju 2014. – 2020. godine, a koji omogućuje integriranje sredstava iz različitih europskih fondova i operativnih programa te ulaganje tih sredstava u aktivnosti kojima će se ojačati uloga gradova kao pokretača gospodarskog razvoja. Mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam) namijenjen je financiranju aktivnosti održivog urbanog razvoja iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda te Europskog socijalnog fonda.

ITU mehanizam se do 2021. godine provodio u osam urbanih središta – Zagrebu, Osijeku, Rijeci, Splitu, Zadru, Slavonskom Brodu, Puli i Karlovcu uključujući i njihove susjedne jedinice lokalne samouprave (JLS), koji zajedno stvaraju prostorno - funkcionalnu cjelinu – urbanu aglomeraciju odnosno urbano područje. Uz postojećih osam gradova priliku za korištenje EU sredstava u okviru ITU mehanizma u novom financijskom razdoblju 2021. – 2027. dobilo je još 14 gradova s okolnim područjem, između kojih je i Grad Varaždin.

Dugoročni cilj projekata financiranih kroz ITU mehanizam je doprinijeti gospodarskom i ekonomskom razvoju Republike Hrvatske i unaprjeđenju kvalitete života hrvatskih građana, posebice razvoju urbanih područja u kojima se provode integrirana teritorijalna ulaganja. I u novoj financijskoj perspektivi, velika važnost bit će dana razvoju regija i gradova koji izravno i snažno doprinose pametnom, održivom i uključivom rastu Europske unije.

Sredstva se kroz ITU mehanizam dodjeljuju putem javnih poziva, a namijenjena su za financiranje projekata koji se provode na sedam odabranih područja: stvaranje povoljnijeg okruženja za poduzetnike, omogućavanje razvoja kvalitetne infrastrukture za razvoj najvažnijih gospodarskih sektora, rekonstrukciju i unaprjeđenje kulturne baštine u svrhu razvoja turizma, revitalizaciju zapuštenih vojnih, industrijskih i drugih područja, poboljšanje usluge javnog prijevoza i obnovu sustava toplinarstva.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije (u daljnjem tekstu: MRRFEU) je 14. ožujka 2019. godine donijelo Odluku kojom se grad Varaždin s okolnim područjem utvrđuje područjem za moguće proširenje provedbe mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja u financijskom razdoblju od 2021. – 2027. godine.

Dana 11. listopada 2021. godine Grad Varaždin dobio je mišljenje na konačni prijedlog obuhvata Grada Varaždina od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, kako je Konačni prijedlog obuhvata urbanog područja Varaždin u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i Smjernicama za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. – 2027., verzija 2.0.

Odluku o sastavu urbanog područja Varaždin donijelo je Gradsko vijeće 20. listopada 2021. godine. Prema navedenoj Odluci u sastav urbanog područja (UP) Varaždin ulaze: Grad Varaždin, Grad Ludbreg, Grad Novi Marof, Grad Varaždinske Toplice te Općina Beretinec, Općina Gornji Kneginec, Općina Jalžabet, Općina Martijanec, Općina Maruševec, Općina Petrijanec, Općina Sračinec, Općina Sveti Ilija, Općina Trnovec Bartolovečki, Općina Vidovec i Općina Vinica. Urbano područje Varaždin jedno je od najvećih u Republici Hrvatskoj, jer ima najveći broj mogućih JLS-ova koje su se smjele uključiti.

Po donošenju Odluke uslijedilo je 25. listopada 2021. godine potpisivanje Sporazuma o suradnji tijekom izrade i provedbe Strategije razvoja urbanog područja Grada Varaždina za financijsko razdoblje 2021. – 2027. između Grada Varaždina i svih JLS-ova iz UP Varaždin. Predmet ovog Sporazuma je suradnja na izradi i provedbi Strategije razvoja urbanoga područja za financijsko razdoblje 2021.-2027. (u nastavku teksta: SRUP). Nositelj izrade SRUP-a je Grad Varaždin kao središte urbanoga područja Grada.

Cilj izrade SRUP-a je definiranje zajedničkih smjerova razvoja urbanog područja grada Varaždina, predlaganje zajedničkih pravaca djelovanja te olakšavanje provedbe zajedničkih projekata urbanoga područja. SRUP će, između ostalog, sadržavati koji projekti se planiraju provoditi kroz ITU mehanizam za UP Varaždin u dogovoru sa svim JLS-ima koji su u sastavu UP Varaždin.

Mišljenje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Odluka o sastavu urbanog područja Varaždin

Sporazum o suradnji tijekom izrade i provedbe Strategije razvoja urbanog područja Grada Varaždina za financijsko razdoblje 2021. – 2027. između Grada Varaždina i svih JLS-ova iz UP Varaždin

Odluka o osnivanju Koordinacijskog vijeća urbanog područja Varaždin

Poslovnik o radu Koordinacijskog vijeća

Odluka o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja urbanog područja za razdoblje od 2021. do 2027. 

Odluka o osnivanju Partnerskog vijeća za izradu SRUP-a za razdoblje od 2021. - 2027. godine

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Strategiju razvoja urbanog područja Varaždin za razdoblje od 2021. do 2027.

Odluka o izmjeni Odluke o pokretanju izrade SRUP-a za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Odluka o pokretanju izrade provedbenih dokumenata SRUP-a za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Odluka o početku postupka prethodnog vrednovanja Strategije razvoja urbanog područja Varaždin za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju Partnerskog vijeća za izradu Strategije razvoja urbanog područja Varaždin za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Odluka o donošenju Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja urbanog područja Varaždin za razdoblje 2021. – 2027. godine

Komunikacijska strategija i komunikacijski akcijski plan Strategije razvoja urbanog područja Varaždin za razdoblje 2021. – 2027. godine