07. siječanj 2022.

Zahtjev za izdavanje dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine

Potrebna dodatna dokumentacija: Da

Propisani su obrasci: Da

Plaća se upravna pristojba: Da

Iznos pristojbe: 70 kn

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

  • Dokaz vlasništva građevine, odnosno njezine samostalne uporabne cjeline 
  • Dokaz da se radi o postojećoj građevini, uključujući glavni projekt u skladu s kojim je izgrađena, snimku izvedenog stanja, odnosno snimku postojećeg stanja
  • Akt za uporabu građevine, odnosno drugi dokaz da se građevina može koristiti
  • Upravnu pristojbu od 70.00 kn (biljeg)

 

Sukladno članku 6. stavak 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12), svojim potpisom potvrđujem da sam suglasan/a da se moji osobni podaci upotrijebe u svrhu izdavanja traženog akta.


UZ GORE NAVEDENO ISPUNITE I DOSTAVITE SLJEDEĆI OBRAZAC:

Zahtjev za izdavanje dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine